Hidranti

Ugradnja hidranata

Instalacija hidrantske mreže za gašenje požara podrazumeva instalaciju vodovodne mreže koja se sastoji od objekata, cevovoda, opreme i uređaja kojima se voda za gašenje na siguran način dovodi od izvora vode do objekata.

01.
Spoljašnji hidranti

Ove vrste hidranata se dele na podzemni i nadzemni.

02.
Podzemni hidranti

Upotrebljava se za gašenje požara, pranje ulica, polivanje zelenih površina i slično.

03.
Nadzemni hidranti

Upotrebljava se za gašenje požara ili snabdevanje vodom vozila, pranje ulica i slično.

04.
Projektna rešenja

U dogovoru sa klijentom projektujemo i izvodimo sve radove iz oblasti hidrotehnike.

Hidranti

Podzemni hidrant se ugradjuje na vodovodnu mrežu izvedenu od livenih, čeličnih ili plastičnih cevi. Upotrebljava se za gašenje požara, pranje ulica, polivanje zelenih površina i slično.

Nadzemni hidrant se postavlja na vodovodnu mrežu radi korišćenja vode za gašenje požara ili snabdevanje vodom vozila, pranje ulica i dr. Ugrađuje se pored objekata kao što su bolnice, škole, obdaništa kao i pored raznih industriskih pogona.

Vrste hidranata

Spoljašnji hidranti: nadzemni i podzemni

Proizvođači

Vršimo ugradnju hidranata od proverenih i renomiranih dobavljača

Garancija kvaliteta

Dajemo garanciju na sve izvedene radove.

Kompletna usluga

Izrada kupatila, vodovoda i kanalizacije, hidranata i iskopi

Tačnost

Svi radovi se obavljaju u dogovorenom roku

Stručni tim

Naš tim čine školovani majstori sa iskustvom

Dajemo garanciju na ugradnju svih hidranata.

Provereni proizvođači i naši iskusni majstori obezbediće Vam siguran rad hidranata.